Praktyka - prawo pracy

Oferujemy także kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa pracy, w tym między innymi:

  • opracowujemy projekty umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji (zarówno w trakcie jak i po ustaniu stosunku pracy)
  • doradzamy w zakresie bieżących zagadnień dotyczących prawa pracy
  • doradzamy w kwestiach pracowniczych związanych z restrukturyzacją lub przejęciem zakładu pracy
  • reprezentujemy klientów w sprawach spornych z zakresu prawa pracy
  • doradzamy także w kwestiach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców oraz w zakresie przepisów dotyczących obywatelstwa polskiego