Praktyka - prawo nieruchomości

W oparciu o wieloletnie doświadczenie partnerów zdobyte w międzynarodowych kancelariach świadczymy kompleksową obsługę prawną inwestycji na rynku nieruchomości, polegających na nabyciu lub zbyciu nieruchomości, w tym również w ramach transakcji nabywania akcji lub udziałów w spółkach, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz transakcji nabycia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.

Oferujemy także obsługę prawną joint venture pomiędzy deweloperami i inwestorami finansowymi dotyczących inwestycji w nieruchomości komercyjne.

Zakres naszych usług obejmuje m. in.

  • przeprowadzanie analiz stanu prawnego nieruchomości (a także w zależności od struktury transakcji stanu prawnego spółek będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości). Nasze doświadczenia obejmują również kwestie roszczeń związanych z tytułem do nieruchomości, w tym kwestie reprywatyzacyjne
  • opracowywanie struktury transakcji mających za przedmiot nabycie lub zbycie nieruchomości, joint venture inwestorów finansowych oraz deweloperów
  • przygotowywanie projektów i negocjowanie umów dotyczących nabycia/zbycia nieruchomości, a także umów joint venture inwestorów finansowych oraz deweloperów
  • analizę konieczności uzyskania pozwoleń administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji oraz przygotowanie odpowiednich zgłoszeń i wniosków mających na celu uzyskanie wymaganych zezwoleń, jak również reprezentację klienta przed organami administracji w postępowaniach dotyczących ich uzyskania

Świadczymy także usługi związane z przygotowywaniem i negocjowaniem umów deweloperskich, umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, oraz innych umów związanych z procesem budowlanym. Doradztwo w procesie inwestycyjnym obejmuje także kwestie prawa i postępowania administracyjnego oraz zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwania koniecznych w procesie budowlanym pozwoleń i uzgodnień.

Doradzamy także w dziedzinie inwestycji bezpośrednich i związanej z nimi pomocy publicznej. Obejmuje to między innymi inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych.