Praktyka - prawo gospodarcze

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dotyczące szeroko rozumianej działalności gospodarczej, w tym między innymi:

  • udzielamy porad prawnych dotyczących bieżących kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych branżach, w tym branżach podlegających szczególnej regulacji, jak energetyka, telekomunikacja, transport, media, działalność maklerska, sektor usług finansowych, fundusze inwestycyjne, przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, produkcja i obrót towarami akcyzowymi, obrót towarami strategicznymi i podwójnego zastosowania, ochrona środowiska i gospodarka odpadami, sektor usług zdrowotnych
  • przygotowujemy i negocjujemy projekty umów handlowych, w tym m. in. umów sprzedaży, umów dostawy, umów dystrybucyjnych, umów agencyjnych, umów o wspólne przedsięwzięcie, umów kontraktacji, umów zlecenia produkcji
  • doradzamy w kwestiach prawnych związanych z finansowaniem działalności gospodarczej, w tym pozyskania finansowania zewnętrznego w formie kredytu, pożyczki czy też w drodze emisji instrumentów dłużnych
  • doradzamy w kwestiach związanych z umowami ubezpieczenia, likwidacją szkód i związanymi z tym sprawami
  • doradzamy przedsiębiorcom przy procesach uzyskiwania koncesji i zezwoleń
  • prowadzimy ogólne doradztwo co do kwestii własności intelektualnej; w sprawach z tego zakresu współpracujemy także z rzecznikami patentowymi i innymi specjalistami
  • doradzamy przedsiębiorcom w kwestiach przestrzegania przepisów o zwalczaniu korupcji, prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Nasze doświadczenia obejmują także szkolenia i opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur