Praktyka - postępowania sądowe, arbitrażowe i administracyjne

Świadczymy pomoc prawną w zakresie sporów przed sądami i sądami arbitrażowymi. Nasze doświadczenia obejmują występowanie zarówno przed stałymi sądami polubownymi, jak i przy arbitrażu ad hoc, także zgodnie z zasadami UNCITRAL. Reprezentujemy Klientów w sporach z zakresu prawa spółek i prawa nieruchomości, sporach dotyczących transakcji handlowych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi, jak również w sprawach karnych.